Công nghiệp Tin tức

  • Phân loại cao su

    Phân loại cao su Theo hình thái được chia thành cao su thô dạng cục, mủ cao su, cao su lỏng và cao su bột. Latex là chất phân tán độ ẩm dạng keo của cao su; Cao su lỏng cho oligomer cao su, không lưu hóa trước chất lỏng nhớt nói chung; Cao su bột là chế biến mủ ...
    Đọc thêm