Công nghiệp Tin tức

  • Phân loại cao su

    Phân loại cao su Theo hình thái được chia thành cao su thô sần, cao su latex, cao su lỏng và cao su bột.Mủ cao su là chất phân tán độ ẩm dạng keo của cao su;Cao su lỏng cho cao su oligomer, chưa lưu hóa trước chất lỏng nhớt nói chung;Cao su bột là cao su chế biến...
    Đọc thêm